Slovenský

english translate
73. Súbeh na pridelenie dlhodobých úverov na investičné vklady
Súbeh na pridelenie dlhodobých úverov na investičné vklady
74. Súbeh na dlhodobé úvery na trvalé obratové prostriedky
Súbeh na dlhodobé úvery na trvalé obratové prostriedky
75. Súbeh na krátkodobé úvery na obratové prostriedky
Súbeh na krátkodobé úvery na obratové prostriedky
76. Súbeh na dlhodobé úvery pre rozvoj cestovného ruchu subvencované Pokrajinským sekretariátom pre rozvoj hospodárstva a ruchu
Súbeh na dlhodobé úvery pre rozvoj cestovného ruchu subvencované Pokrajinským sekretariátom pre rozvoj hospodárstva a ruchu
77. Súbeh nа dlhodobé úvery pre poľnohospodárstvo
Súbeh nа dlhodobé úvery pre poľnohospodárstvo
78. Súbeh nа dlhodobé úvery na kúpu poľnohospodárkej pôdy
Súbeh nа dlhodobé úvery na kúpu poľnohospodárkej pôdy
79. Súbeh na dlhodobé úvery na obstaranie novej poľnohospodárskej mechanizácie
Súbeh na dlhodobé úvery na obstaranie novej poľnohospodárskej mechanizácie
80. Súbeh nа krátkodobé úvery na trvalé obratové prostriedky v poľnohospodárstve
Súbeh nа krátkodobé úvery na trvalé obratové prostriedky v poľnohospodárstve
81. Súbeh na dlhodobé úvery pre rozvoj cestovného ruchu subvencované Pokrajinským sekretariátom pre rozvoj hospodárstva a ruchu
Súbeh na dlhodobé úvery pre rozvoj cestovného ruchu subvencované Pokrajinským sekretariátom pre rozvoj hospodárstva a ruchu
82. Súbeh nа dlhodobé úvery na investície v poľnohospodárstve v rámci IPARD programu
Súbeh nа dlhodobé úvery na investície v poľnohospodárstve v rámci IPARD programu
83. Súbeh na dlhodobé úvery na obstaranie nového zariadenia a zavlažovacích sústav z kanálovej siete subvencované pokrajinským sekretariátom poľnohospodárstva, vodného hospodárstva a lesníctva
Súbeh na dlhodobé úvery na obstaranie nového zariadenia a zavlažovacích sústav z kanálovej siete subvencované pokrajinským sekretariátom poľnohospodárstva, vodného hospodárstva a lesníctva
84. Súbeh pre krátkodobé úvery na predefinovanie uskutočnenia projektov spolufinancovaných európskou úniou a bilaterálnymi darcami
Súbeh pre krátkodobé úvery na predefinovanie uskutočnenia projektov spolufinancovaných európskou úniou a bilaterálnymi darcami