Контакт форма

Потврдили сте унос контакт форме! Ускоро ћемо ступити у контакт са Bама.

Контакт подаци

РАЗВОЈНИ ФОНД АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
ДОО Нови Сад

Булевар цара Лазара 7а
21000 Нови Сад

ПАК: 403130
ПИБ: 107929552
Матични бр: 20898828
Тек. рачун: 200-2626900101001-56
Телефони: +381 21 454 334
+381 21 450 698
+381 21 450 702
+381 21 6 351 014
Факс: +381 21 450 046

E-mail: office@rfapv.rs

Maпа