Пољопривредна газдинства

      
65 Конкурс за дугорочне кредите за пољопривреду
Конкурс за дугорочне кредите за пољопривреду
66 Конкурс за дугорочне кредите за куповину пољопривредног земљишта
Конкурс за дугорочне кредите за куповину пољопривредног земљишта
67 Конкурс за дугорочне кредите за набавку нове пољопривредне механизације
Конкурс за дугорочне кредите за набавку нове пољопривредне механизације
68 Конкурс за краткорочне кредите за обртна средства у пољопривреди
Конкурс за краткорочне кредите за обртна средства у пољопривреди
69 Конкурс за дугорочне кредите за развој сеоског туризма субвенционисане од стране Покрајинског секретаријата за привреду и туризам
Конкурс за дугорочне кредите за развој сеоског туризма субвенционисане од стране Покрајинског секретаријата за привреду и туризам
70 Конкурс за дугорочне кредите за инвестиције у пољопривреди у оквиру ИПАРД програма
Конкурс за дугорочне кредите за инвестиције у пољопривреди у оквиру ИПАРД програма
72 Конкурс за дугорочне кредите за набавку нове опреме и система за наводњавање из каналске мреже субвенционисане од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Конкурс за дугорочне кредите за набавку нове опреме и система за наводњавање из каналске мреже субвенционисане од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство