Правна лица и предузетници

english translate
73 Конкурс за дугорочне кредите за инвестициона улагања
Конкурс за дугорочне кредите за инвестициона улагања
74 Конкурс за дугорочне кредите за трајна обртна средства
Конкурс за дугорочне кредите за трајна обртна средства
75 Конкурс за краткорочне кредите за обртна средства
Конкурс за краткорочне кредите за обртна средства
76 Конкурс за дугорочне кредите за развој туризма субвенционисане од стране Покрајинског секретаријата за привреду и туризам
Конкурс за дугорочне кредите за развој туризма субвенционисане од стране Покрајинског секретаријата за привреду и туризам
82 Конкурс за дугорочне кредите за инвестиције у пољопривреди у оквиру ИПАРД програма
Конкурс за дугорочне кредите за инвестиције у пољопривреди у оквиру ИПАРД програма
83 Конкурс за дугорочне кредите за набавку нове опреме и система за наводњавање из каналске мреже субвенционисане од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Конкурс за дугорочне кредите за набавку нове опреме и система за наводњавање из каналске мреже субвенционисане од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство
85 Kонкурс за дугорочне кредите за ликвидност и набавку обртних средстава ради смањења негативних последица проузрокованих пандемијом covid 19 субвенционисане од стране покрајинског секретаријата за финансије
Kонкурс за дугорочне кредите за ликвидност и набавку обртних средстава ради смањења негативних последица проузрокованих пандемијом covid 19 субвенционисане од стране покрајинског секретаријата за финансије